EKSOY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001:2017 standardına uygun olarak yürütülmesini garanti altına almakta olup,

• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

• Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

• Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

• Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

• Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sek törel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

• İş / Hizmet sürekliliğine, bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI